Alacantí
Location Map
 Thủ phủ Alicante
 Dân số 451.027
 Diện tích 673.57 km²
 Mật độ dân sốdân số: 670 hab./km²
Các đô thị của comarca
Đô thị Dân số km² Người/km²
Alicante 319.380  200,80  1.590,54 
San Vicente del Raspeig 46.034  40,50  1.136,64 
El Campello 23.640  55,30  427,49 
San Juan de Alicante 19.711  9,60  2.053,23 
Muchamiel 18.452  47,70  386,83 
Jijona 7.494  163,80  45,75 
Agost 4.601  66,60  69,08 
Busot 2.421  33,90  71,42 
Aguas de Busot 801  18,50  43,30 
Torremanzanas 727  36,50  19,92 
Totales 443.261  673,20  658,44  

Alacantí hay l'Alacantí là một comarca trong Cộng đồng Valencian, Tây Ban Nha. Giáp với các comarques: Marina BaixaAlcoià ở phía bắc và Baix Vinalopó ở phía nam.


Tham khảo

sửa