Alassio là một đô thị và cộng đồng (comune) ở tỉnh Savona trong vùng Liguria nước Ý. Đô thị Alassio có diện tích ki lô mét vuông, dân số thời điểm năm 31 tháng 5 năm 2005 là 11.225 người. Đô thị này có các đơn vị dân cư (frazioni) sau: Các đô thị giáp ranh:

Tham khảo sửa