Albatrellaceae là một họ nấm trong bộ Polyporales. Họ nàu gồm 7 chi và 45 loài.[1]

Albatrellaceae
Albatrellus-ovinus.jpg
Albatrellus ovinus
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Fungi
Ngành (divisio)Basidiomycota
Lớp (class)Basidiomycetes
Bộ (ordo)Russulales
Họ (familia)Albatrellaceae
Nuss (1980)
Chi điển hình
Albatrellus
Gray
Genera

Miêu tảSửa đổi

Các loài trong họ này tạo ra fruit bodies đây là một đặc trưng hình thái học của nấm này, với mũ và thân.

Các chi và loàiSửa đổi

Albatrellus

 • Albatrellus aphyllophorales
 • Albatrellus avellaneus
 • Albatrellus borneensis
 • Albatrellus cantharellus
 • Albatrellus citrinus
 • Albatrellus cochleariformis
 • Albatrellus confluens
 • Albatrellus congoensis
 • Albatrellus cristatus
 • Albatrellus ellisii
 • Albatrellus flettii
 • Albatrellus ovinus
 • Albatrellus peckianus
 • Albatrellus pilosus
 • Albatrellus skamanius
 • Albatrellus subrubescens
 • Albatrellus syringae
 • Albatrellus tianschanicus
 • Albatrellus yasudae

Jahnoporus

 • Jahnoporus hirtus

Polyporoletus

 • Polyporoletus sublividus

Scutiger

 • Scutiger auriscalpium
 • Scutiger brasiliensis
 • Scutiger caeruleoporus
 • Scutiger cryptopus
 • Scutiger decurrens
 • Scutiger ellisii
 • Scutiger holocyaneus
 • Scutiger oregonensis
 • Scutiger subrubescens
 • Scutiger subsquamosus
 • Scutiger tuberosus

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). Dictionary of the Fungi. (ấn bản 10). Wallingford: CABI. tr. 18. ISBN 978-0-85199-826-8. 

Liên kết ngoàiSửa đổi

The Families of Mushrooms and Toadstools Represented in the British Isles Family description

Bản mẫu:Commoncat