Aleksin (tiếng Nga: Алексин) là một thành phố Nga. Thành phố này thuộc chủ thể Tula Oblast. Thành phố có dân số 68.156 người (theo điều tra dân số năm 2002). Đây là thành phố lớn thứ 229 của Nga theo dân số năm 2002. Dân số qua các thời kỳ:

Tham khảoSửa đổi

Bản mẫu:Tỉnh Tula