Alethinophidia là một cận bộ rắn bao gồm tất cả các loài rắn trừ nhóm rắn chỉ và rắn mù. Hiện tại cận bộ này có 15 họ được công nhận, 9 phân họ và 316 chi.[1]

Alethinophidia
Natrix natrix (Marek Szczepanek).jpg
rắn cỏ, loài Natrix natrix
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Phân ngành (subphylum)Vertebrata
Lớp (class)Sauropsida
Bộ (ordo)Squamata
Phân bộ (subordo)Serpentes
Phân thứ bộ (infraordo)Alethinophidia
Nopcsa, 1923

Phát sinh chủng loàiSửa đổi

Cây phát sinh chủng loài vẽ theo Figueroa et. al. (2016)[2]

 Alethinophidia 

Aniliidae

Tropidophiidae

Calabariidae

Candoiidae

 Boidae s.l 

Sanziniidae (Sanziniinae)

 Charinidae 

Charininae

Ungaliophiinae

Erycidae

Boidae s.s 

Cylindrophiidae

Anomochilidae

Uropeltidae

Xenophidiidae

Loxocemidae

Pythonidae

Bolyeridae

Xenophidiidae

 Caenophidia 

Acrochordidae

 Colubroidea 

Xenodermatidae

Pareidae (Pareatidae)

 Viperidae 

Viperinae

Azemiopinae

Crotalinae

Homalopsidae

Lamprophiidae + Elapidae

 Colubridae 

Sibynophiinae

Natricinae

Pseudoxenodontinae

Dipsadinae

Grayinae

Calamariinae

Ahaetuliinae

Colubrinae

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi