Alethinophidia là một cận bộ rắn bao gồm tất cả các loài rắn trừ nhóm rắn chỉ và rắn mù. Hiện tại cận bộ này có 15 họ được công nhận, 9 phân họ và 316 chi.[1]

Alethinophidia
Natrix natrix (Marek Szczepanek).jpg
rắn cỏ, loài Natrix natrix
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Phân ngành (subphylum)Vertebrata
Lớp (class)Sauropsida
Bộ (ordo)Squamata
Phân bộ (subordo)Serpentes
Phân thứ bộ (infraordo)Alethinophidia
Nopcsa, 1923

Phát sinh chủng loàiSửa đổi

Cây phát sinh chủng loài vẽ theo Figueroa et. al. (2016)[2]

 Alethinophidia AniliidaeTropidophiidae
CalabariidaeCandoiidae Boidae s.l 


Sanziniidae (Sanziniinae) Charinidae 


CharininaeUngaliophiinae

ErycidaeBoidae s.s 


CylindrophiidaeAnomochilidae
Uropeltidae

Xenophidiidae
LoxocemidaePythonidae

BolyeridaeXenophidiidae Caenophidia 


Acrochordidae


 Colubroidea 


Xenodermatidae

Pareidae (Pareatidae)


 Viperidae 


Viperinae
AzemiopinaeCrotalinae
HomalopsidaeLamprophiidae + Elapidae Colubridae 
SibynophiinaeNatricinae

PseudoxenodontinaeDipsadinaeGrayinaeCalamariinae

AhaetuliinaeColubrinae
Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi