Alexander III

trang định hướng Wikimedia

Alexander III (tiếng Anh) có nghĩa là: