Aliona Munteanu (sinh ngày 25 tháng 5 năm 1989) là một ca sĩ người Moldova.

Aliona Moon
Thông tin nghệ sĩ
Sinh25 tháng 5, 1989 (32 tuổi)
Chișinău, Moldova

Tham khảoSửa đổi