Allah Selamatkan Sultan Mahkota

Allah Selamatkan Sultan Mahkota (Tiếng Việt: Allah phù hộ Sultan đăng quang) là bang ca của Kedah, Malaysia. Lời bài hát được sáng tác bởi Almarhum Abdullah Syed Hussain Shahabuddin và được phổ nhạc bởi J. A. Redhill (Reutenberg). Nó được chấp thuận vào ngày 22 tháng 3 năm 1937.

Allah Selamatkan Sultan Mahkota
Tiếng Việt: Allah phù hộ Sultan đăng quang

Bang ca của  Kedah
LờiAlmarhum Abdullah Syed Hussain, 1958
NhạcJ. A. Redhill (Reutenberg)
Được chấp nhận1937
Mẫu âm thanh
Bang ca Kedah
Ghi âm nhạc cụ của bài hát

Lời

sửa
Tiếng Mã Lai Tiếng Việt
Allah selamat Sultan Mahkota
Berpanjangan usia di atas Takhta
Memelihara ugama Nabi kita
Negeri Kedah serata-rata
Allah phù hộ Sultan đăng quang
Cuộc sống lâu dài trên ngai vàng
Phát huy tôn giáo của nhà tiên tri của chúng ta
Khắp bang Kedah

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa