Alphabet

trang định hướng Wikimedia

Alphabet có thể là:

  • Bảng chữ cái: Bảng tập hợp các chữ cái được sử dụng trong một ngôn ngữ
  • Alphabet Inc.: Tập đoàn đa quốc gia của Mỹ, được thành lập năm 2015 dưới danh nghĩa là công ty mẹ của Google