Alphacoronaviruses (Alpha-CoV) là loài đầu tiên trong bốn chi, Alpha -, Beta-, Gamma-Deltacoronavirus thuộc phân họ coronavirinae thuộc họ coronaviridae. Các coronavirus là các virut RNA sợi đơn, dương tính, bao gồm cả các loài sinh sống trên loài người và động vật. Trong phân họ này, virus có virion hình cầu với các hình chiếu bề mặt hình gậy và vỏ lõi. Tên này là bắt nguồn từ corona của tiếng Latin, có nghĩa là vương miện, mô tả sự xuất hiện của các hình chiếu nhìn thấy dưới kính hiển vi điện tử giống với corona mặt trời. Chi này chứa những gì trước đây được coi là coronavirus phylogroup 1.[1]

Alphacoronavirus
Phân loại virus e
Unrecognized taxon (fix): Sự sống
(kph): Virus
Realm: Riboviria
Ngành: incertae sedis
Bộ: Nidovirales
Họ: Coronaviridae
Phân họ: Orthocoronavirinae
Chi: Alphacoronavirus
Subgenera and Species

Cả hai dòng Alpha - và Beta-coronavirus đều xuất phát từ nhóm gen loài dơi.[2][3][4]

Tham khảo Sửa đổi

  1. ^ Decaro, Nicola (2011). “Alphacoronavirus”. The Springer Index of Viruses. tr. 371–383. doi:10.1007/978-0-387-95919-1_56. ISBN 978-0-387-95918-4.
  2. ^ Woo, P. C.; Wang, M.; Lau, S. K.; Xu, H.; Poon, R. W.; Guo, R.; Wong, B. H.; Gao, K.; Tsoi, H. W. (2007). “Comparative analysis of twelve genomes of three novel group 2c and group 2d coronaviruses reveals unique group and subgroup features”. Journal of Virology. 81 (4): 1574–85. doi:10.1128/JVI.02182-06. PMC 1797546. PMID 17121802.
  3. ^ Lau, S. K.; Woo, P. C.; Yip, C. C.; Fan, R. Y.; Huang, Y.; Wang, M.; Guo, R.; Lam, C. S.; Tsang, A. K. (2012). “Isolation and characterization of a novel Betacoronavirus subgroup A coronavirus, rabbit coronavirus HKU14, from domestic rabbits”. Journal of Virology. 86 (10): 5481–96. doi:10.1128/JVI.06927-11. PMC 3347282. PMID 22398294.
  4. ^ Lau, S. K.; Poon, R. W.; Wong, B. H.; Wang, M.; Huang, Y.; Xu, H.; Guo, R.; Li, K. S.; Gao, K. (2010). “Coexistence of different genotypes in the same bat and serological characterization of Rousettus bat coronavirus HKU9 belonging to a novel Betacoronavirus subgroup”. Journal of Virology. 84 (21): 11385–94. doi:10.1128/JVI.01121-10. PMC 2953156. PMID 20702646.