Altura

trang định hướng Wikimedia

Altura có thể đề cập đến:

  • Altura, Castellón, một đô thị trong tỉnh Castellón, Cộng đồng Valencia, Tây Ban Nha.
  • Altura, Minnesota, một thành phố thuộc quận Winona, tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ.