Alytus là một thành phố Litva. Thành phố thuộc hạt Alytus, khu tự quản thành phố Alytus. Đây là thành phố lớn 6 thứ quốc gia này. Thành phố Alytus có dân số 71.491 người (theo điều tra dân số năm 2008, so với 68.304 người năm 2001), diện tích km2.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Bản mẫu:Thành phố Litva