Amakasu Kagemochi

Amakasu Kagemochi (甘粕 影持 Amakasu Kagemochi?, Cam Phách Ảnh Trì) (????-28/8 (tức 22/7) năm 1604) là một samurai phục vụ cho Uesugi Kenshin trong thời kỳ SengokuNhật Bản.

Sự nghiệpSửa đổi

Kagemochi có mặt trong trận đánh thứ 4 trận Kawanakajima vào năm 1561, trong vai trò là người trấn giữ khúc sông cạn của sông Amenomiya. Ông còn có mặt trong một vài trận chống lại nhà Oda và vẫn còn phục vụ hết lòng cho nhà Uesugi khi nhà này chuyền tới Aizu vào năm 1600.

Tham khảoSửa đổi