Amanitaceae là một họ nấm trong bộ Agaricales. Bộ này gốm chủ yếu là chi Amanita, nhưng cũng bao gồm các chi Torrendia, CatatramaLimacella.

Amanitaceae
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Fungi
Ngành (divisio)Basidiomycota
Lớp (class)Agaricomycetes
Bộ (ordo)Agaricales
Họ (familia)Amanitaceae
R.Heim ex Pouzar (1983)
Chi điển hình
Amanita
Pers. (1794)
Các chi

Một vài loài trong Amanitaceae

sửa

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa