Amara có thể là:

Địa danhSửa đổi

NgườiSửa đổi

Hư cấuSửa đổi

KhácSửa đổi