Amazonas

trang định hướng Wikimedia

Amazonas lấy tên từ Rio Amazonas, tên địa phương tiếng Bồ Đào Nha của sông Amazon. Nó có thể chỉ:

Xem thêm Sửa đổi