Amenemhat

trang định hướng Wikimedia
Amenemhat
bằng chữ tượng hình
imn
n
mHAt
t

Amenemhat, hoặc Amenemhet, là một tên người được đặt phổ biến trong văn hóa Ai Cập cổ đại, mang ý nghĩa là "Thần Amun ở phía trước". Tên này có thể chỉ đến những người sau đây:

PharaonSửa đổi

Vương tửSửa đổi

Quan lạiSửa đổi

Thiên vănSửa đổi