Amenmose

trang định hướng Wikimedia
Amenmose
bằng chữ tượng hình
imn
n
F31s

Amenmose, còn được viết Amenmoses, Amenmesses hay Amenmesse, là một cái tên được đặt bởi người Ai Cập cổ đại, mang ý nghĩa là "Đứa con của thần Amun". Tên này có thể chỉ đến:

  • Amenmose, vương tử, con của pharaon Thutmose I, được chỉ định làm Thái tử nhưng mất trước cha mình.
  • Amenmose, tướng phục vụ dưới thời pharaon Thutmose IIIAmenhotep II, chôn tại ngôi mộ TT42 cùng vợ là Henuttaui.
  • Amenmose, một quý tộc sống vào thời pharaon Amenhotep III.
  • Amenmose, một sứ giả Ai Cập, được nhắc đến trong những bức thư gửi từ Amarna là Amanmašša.
  • Amenmose, một thư lại dưới thời Ramesses II, là con trai của quan thẩm phán Pendjerty và phu nhân Mutemonet.
  • Amenmesse, pharaon thứ năm của Vương triều thứ 19.
  • Amenmose, tể tướng, phục vụ dưới thời pharaon Amenmesse và Seti II.