Mở trình đơn chính

American Beauty

trang định hướng Wikimedia

American Beauty có thể là: