Amin amin ya Rabaljalil (tiếng Việt: Amen Amen Ô Chúa Oai Nghiêm) là bang ca của Perlis, một tiểu bang của Malaysia. Nó được phổ nhạc bởi Syed Hamzah ibni al-Marhum Syed Safi Jamalullail, và được chấp nhận vào năm 1935.[1]

Amin amin ya Rabaljalil
Tiếng Việt: Amen Amen Ô Chúa Oai Nghiêm

Bang ca của  Perlis
LờiSyed Hamzah ibni al-Marhum Syed Safi Jamalullail
NhạcSyed Hamzah ibni al-Marhum Syed Safi Jamalullail
Được chấp nhận1935
Mẫu âm thanh

Lời sửa

Tiếng Mã Lai Ký tự Jawi Tiếng Việt
Amin amin ya Rabaljalil

Doa hamba yang sangat zalil

Tinggikan daulat serta adil

Kekal perintah Jamalullail

امين امين يا رب الجليل
دعاء همبا يڠ ساڠت زليل
تيڠڬيكن دولت سرتا عاديل
ككل ڤرينته جمال الليل
Amen Amen Ô Chúa oai nghiêm
Lắng nghe lời cầu nguyện của bầy tôi của Ngài
Hãy tôn trọng và công bằng
Hi vọng Jamalullail mãi mãi cai trị

Tham khảo sửa

  1. ^ Records, The Keeper of Public (1961). “How the State Anthems of Malaya came to be Written”. Chú thích journal cần |journal= (trợ giúp)

Liên kết ngoài sửa