Amomum velutinum là một loài thực vật có hoa trong họ Gừng. Loài này được Xing Er Ye, Jana Leong‐Škorničková và Nian He Xia mô tả khoa học đầu tiên năm 2017.[1]

Amomum velutinum
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Monocots
(không phân hạng)Commelinids
Bộ (ordo)Zingiberales
Họ (familia)Zingiberaceae
Phân họ (subfamilia)Alpinioideae
Tông (tribus)Alpinieae
Chi (genus)Amomum
Loài (species)A. velutinum
Danh pháp hai phần
Amomum velutinum
X.E.Ye, Škorničk. & N.H.Xia, 2017

Phân bố sửa

Loài này có ở Trung Quốc, LàoViệt Nam.[1][2]

Loài mà Flora of China coi là Amomum repoeense với tên gọi thông thường trong tiếng Trung là 吕氏砂仁 (lã thị sa nhân)[3] có lẽ nhầm lẫn với A. velutinum[1]

Mô tả của Lamxay và Newman (2012) cho Amomum subcapitatum[4] có thể nhầm lẫn với A. velutinum.[1]

Chú thích sửa

  •   Tư liệu liên quan tới Amomum velutinum tại Wikimedia Commons
  •   Dữ liệu liên quan tới Amomum velutinum tại Wikispecies
  • Vườn thực vật hoàng gia Kew; Đại học Harvard; Australian Plant Name Index (biên tập). “Amomum velutinum”. International Plant Names Index.
  1. ^ a b c d Xing Er Ye, Jana Leong‐Škorničková & Nian He Xia, 2017. Taxonomic studies on Amomum (Zingiberaceae) in China I: Introducing the subject and Amomum velutinum sp. nov. previously misidentified as A. repoeense and A. subcapitatum. Nordic J. Bot. 36(5)-e01661: 5, doi:10.1111/njb.01661
  2. ^ Amomum velutinum trong Plants of the World Online. Tra cứu ngày 25-1-2021.
  3. ^ Amomum repoeense trong e-flora. Tra cứu ngày 25-1-2021.
  4. ^ V. Lamxay & M. F. Newman, 2012. A revision of Amomum (Zingiberaceae) in Cambodia, Laos and Vietnam. Edinburgh Journal of Botany 69(1): 99-206, doi:10.1017/S0960428611000436, chi tiết tại trang 176-179.