Amunherkhepeshef
bằng chữ tượng hình
M17Y5
N35
D2
Z1s
F23
f
A52

Amunherkhepeshef, còn được viết là Amenherkhepshef, là một tên gọi được đặt bởi người Ai Cập cổ đại, mang ý nghĩa là "Thần Amun với cánh tay mạnh mẽ của ngài". Tên này có thể chỉ đến:

  • Amunherkhepeshef A, con trai trưởng của pharaon Ramesses II, được chọn làm Thái tử nhưng mất vào khoảng năm thứ 25 của Ramesses.
  • Amunherkhepeshef B, con trai trưởng của pharaon Ramesses III, được chọn làm Thái tử nhưng mất vào khoảng 15 tuổi.
  • Amunherkhepeshef C, tên riêng của pharaon Ramesses VI trước khi lên ngôi, con của pharaon Ramesses III và là em của vương tử Amunherkhepeshef B.
  • Amunherkhepeshef D, con trai của pharaon Ramesses VI.

Xem thêmSửa đổi