An hầu

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ An Hầu)

An Hầu (chữ Hán: 安侯) là thụy hiệu của một số vị quân chủ chư hầu.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa