Mở trình đơn chính

An Nông, Tịnh Biên

xã thuộc Tịnh Biên

Vị trí địa lýSửa đổi

  Saom huyện Kiri Vong Phnum Den huyện Kiri Vong thị trấn Tịnh Biên  
Lạc Quới huyện Tri Tôn B An Cư, Tịnh Biên
T    xã An Nông    Đ
N
Lê Trì, Tri Tôn huyện Tri Tôn
Enclave: {{{enclave}}}

Điều kiện tự nhiênSửa đổi

Dân sốSửa đổi

Hành chínhSửa đổi

Giáo dụcSửa đổi

Y tếSửa đổi

Kinh tếSửa đổi

Văn hóa xã hộiSửa đổi

Giao thôngSửa đổi

Di tích - Thắng cảnhSửa đổi

Lịch sửSửa đổi

  • Quyết định 56-CP[1] ngày 11 tháng 03 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ, hợp nhất huyện Tri Tôn và huyện Tịnh Biên thành một huyện lấy tên là huyện Bảy Núi, xã An Nông thuộc huyện Bảy Núi.
  • Quyết định 300-CP[2] ngày 23 tháng 08 năm 1979 của Hội đồng Bộ trưởng chia huyện Bảy Núi thành hai huyện lấy tên là huyện Tri Tôn và huyện Tịnh Biên, xã An Nông thuộc huyện Tịnh Biên.

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi