An Nam quốc vương

tước hiệu do các vị hoàng đế Tống, Nguyên, Minh, Thanh của Trung Quốc phong cho một số vị vua Việt Nam

An Nam quốc vương (chữ Hán: 安南國王) là tước hiệu do các vị hoàng đế Nhà Tống, Nhà Nguyên, Nhà Minh, và Nhà Thanh của Trung Quốc phong cho một số vị vua Việt Nam hoặc hoàng thân quốc thích thời Nhà Lý, Nhà Trần, Nhà Hồ, Nhà Hậu LêNhà Nguyễn Tây Sơn. Ngoài ra, trong lịch sử chỉ có duy nhất chúa Trịnh Tráng được nhà Nam Minh công nhận làm An Nam phó quốc vương, điều này không hề diễn ra trước và sau thời kỳ đó.

Khâm định Việt sử thông giám cương mục (《欽定越史通鑑綱目》): Doãn Tư Tư (尹子思) đi sứ sang Nam Tống, vua Tống (Hiếu Tông) phong cho vua Lý (Anh Tông) là An Nam quốc vương (安南國王), (ngày 30 tháng 9 năm 1164).

Sau Chiến tranh Pháp–Thanh năm 1885, nhà Thanh ký Hòa ước Thiên Tân công nhận nền bảo hộ của Pháp ở Việt Nam và chấm dứt chế độ thiên tử – chư hầu giữa Trung Quốc với Việt Nam.

Danh sách

sửa

An Nam phó quốc vương

sửa

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
 1. ^ Đại Việt sử ký toàn thư, quyển 4 - mục Anh Tông Hoàng Đế
 2. ^ a b c d Tống sử, Giao Chỉ truyện
 3. ^ Đại Việt sử ký toàn thư, quyển 4 - mục Cao Tông Hoàng Đế
 4. ^ Tục tư trị thông giám, quyển 168
 5. ^ a b c d Nguyên sử, Giao Chỉ truyện
 6. ^ Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục, Chính biên 10
 7. ^ a b Minh thực lục, Thái Tổ thực lục
 8. ^ Đại Việt sử ký toàn thư, quyển VIII - kỷ nhà Trần: Phế Đế
 9. ^ a b c d e f Minh sử, Giao Chỉ truyện
 10. ^ Hoàng Minh thông kỷ, An Nam truyện
 11. ^ Đại Việt sử ký toàn thư, quyển XI mục Nhân Tông Tuyên Hoàng Đế
 12. ^ Minh thực lục, Anh Tông thực lục
 13. ^ Đại Việt sử ký toàn thư, quyển XII mục Thánh Tông Thuần Hoàng Đế
 14. ^ Đại Việt sử ký toàn thư, quyển XIV mục Hiến Tông Duệ Hoàng Đế
 15. ^ Đại Việt sử ký toàn thư, bản kỷ về Thần Tông Uyên Hoàng Đế
 16. ^ a b c d e f g h i Thanh sử cảo, Việt Nam truyện

Liên kết ngoài

sửa