Mở trình đơn chính

An Tân có thể là:

  • Phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
  • An Tân, huyện An Lão, tỉnh Bình Định, Việt Nam.
  • Huyện An Tân thuộc địa cấp thị Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc