An Tắc (tiếng Trung: 安塞縣, Hán Việt: An Tắc huyện) là một huyện thuộc địa cấp thị Diên An (延安市), tỉnh Thiểm Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có diện tích 2950 km2, dân số 150.000 người, độ cao tương đối so với mực nước biển bình quân 1200 m. Đại bộ phần diện tích huyện này là miền núi, có địa hình điển hình của cao nguyên Hoàng Thổ của Thiểm Tây. Huyện An Tắc có mã huyện 610624, mã bưu chính 717400. Trụ sở chính quyền đóng tại nhai đạo Trấn Vũ Động. Các đơn vị hành chính thuộc huyện An Tắc gồm có 1 nhai đạo, 5 trấn, 10 hương. Huyện này trước đây chủ yếu là huyện nông nghiệp nhưng do có nguồn dầu mỏkhí thiên nhiên nên ngành dầu khí đã trở thành ngành chủ đạo trong kinh tế của An Tắc.

Tham khảoSửa đổi