Mở trình đơn chính

Anbani là tên phiên âm tiếng Việt có thể chỉ đến: