Ang Tong Reachea (1602-1640) là vua Chân Lạp giai đoạn 1632-1640. Tên húy là Ponhea Nou.

Ang Tong Reachea
Vua Chân Lạp
Vua Chân Lạp
Trị vì1632 - 1640
Tiền nhiệmThommo Reachea II
Kế nhiệmPadumaraja I
Thông tin chung
Sinh1602
Mất1640
Chân Lạp
Thân phụChey Chettha II

Tiểu sửSửa đổi

Ponhea Nou là người con trai thứ hai của vua Chey Chettha II. Lên ngôi sau khi vua anh Thommo Reachea II bị giết bởi người chú là nhiếp chính vương Prea Outey.

Trong thời gian trị vì, vua Ang Tong Reachea tiếp tục quan hệ bình thường với người Hà Lan.

Ông chết một cách bất ngờ một cách bí ấn vào tháng 6 năm 1640.

Sau cái chết của vua Ang Tong Reachea, người chú Prea Outey đã đưa con trai Ang Non của mình lên ngôi vua, hiệu là Padumaraja I.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi