"Angelia" là bài hát của Richard Marx từ album thứ hai của anh, Repeat Offender. Đây là đĩa đơn thứ ba từ album, tiếp sau hit "Right Here Waiting". "Angelia" đã đạt đến vị trí số 4 trên Billboard Hot 100. Tại Anh, bài hát này đã đạt vị trí #45

"Angelia"
Đĩa đơn của Richard Marx
từ album Repeat Offender
Định dạngCD đĩa đơn, đĩa 7", cassette
Thể loạiPop
Hãng đĩaCapitol
Sáng tácRichard Marx
Sản xuấtRichard Marx
Thứ tự đĩa đơn của Richard Marx
"Right Here Waiting"
(1989)
"Angelia"
(1989)
"Nothing You Can Do About It"
(1989)

Tham khảo sửa

Bản mẫu:Richard Marx