Angelo Palmas (1914–2003) là một Giám mục Công giáo người Ý, là Khâm sứ Tòa Thánh tại Việt Nam, Colombia, Canada.[1]

Chân dung Tổng giám mục Angelo Palmas

Tiểu sửSửa đổi

Tổng giám mục Angelo Palmas sinh tại Villanova Monteleone, Italia ngày 21 tháng 12 năm 1914.[1]

Ngày 15 tháng 8 năm 1938, ông được thụ phong linh mục.[1]

Ngày 17 tháng 6 năm 1964, linh mục Angelo được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Hiệu tòa Vibiana, Khâm sứ Tòa Thánh tại Việt Nam, ông được tấn phong ngày 28 tháng 6 năm đó bởi vị Chủ phong là Giáo hoàng Phaolô VI và hai giám mục phụ phong là Tổng giám mục Diego Venini và Tổng giám mục Ettore Cunial.[1]

Ngày 19 tháng 4 năm 1968, Tổng giám mục Angelo được chuyển đi làm Sứ thần Tòa Thánh tại Colombia. Đến ngày 2 tháng 9 năm 1975, Tổng giám mục Angelo tiếp tục được thuyên chuyển làm Sứ thần tại Canada.[1]

Ngày 10 tháng 3 năm 1990, ông nghỉ hưu.[1]

Ngày 9 tháng 6 năm 2003, ông qua đời, thọ 89 tuổi.[1]

Chú thíchSửa đổi