Anh đào (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Anh đào có thể nói đến một trong các khái niệm sau: