Anh Văn Đế

trang định hướng Wikimedia

Anh Văn Đế (chữ Hán: 英文帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa