Anh vũ

trang định hướng Wikimedia

Anh Vũ hay anh vũ trong tiếng Việt có thể chỉ:

Động vật sửa

Nhân vật sửa

  • Đỗ Anh Vũ: đại thần ngoại thích cuối thời nhà Lý
  • Anh Vũ (1972-2019): nghệ sĩ hài, diễn viên Việt Nam