Annales de chimie et de physique

Antoine Lavoisierlà một trong những biên tập viên đầu tiên của tạp chí

Annales de chimie et de physique (tiếng Anh: Annals of Chemistry and of Physics, tiếng Việt: Biên niên sử Hóa học và Vật lý) là một tạp chí khoa học được thành lập ở Paris, Pháp, vào năm 1789 với tên gọi Annales de chimie. Một trong những biên tập viên đầu tiên là nhà hóa học người Pháp Antoine Lavoisier. Vào năm 1815, nó trở thành Annales de chimie et de physique, và được xuất bản dưới tên đó trong 100 năm tiếp theo.

Tới năm 1914, nó được chia thành 2 tạp chí kế nhiệm. Đầu tiên là Annales de physique, vẫn còn được EDP Sciences xuất bản với cùng tên gọi cho tới năm 2009, rồi được tích hợp vào trong Tạp chí Vật lý Châu Âu (European Physical Journal) với tên Tạp chí Vật lý Châu Âu H - Quan điểm Lịch sử về Vật lý Đương đại (European Physical Journal H|European Physical Journal H - Historical Perspectives on Contemporary Physics).[1] Tạp chí thứ hai, Annales de chimie, sau này trở thành Annales de chimie: Science des matériaux vào năm 1978; từ năm 1998 tới năm 2004, nó được xuất bản trực tuyến bởi Elsevier, và từ năm 2004, nó được quản lý trực tuyến bởi công ty xuất bản Lavoisier.

Danh sáchSửa đổi

Nguồn và đọc thêmSửa đổi

  • Early history (bằng tiếng Pháp), sourced from: Dictionnaire des journaux (1600–1789) sous la direction de Jean SGARD. Paris, Universitas, 1991. (Notice A.-M. CHOUILLET)
  • The Development of Modern Chemistry, pp. 273, in the chapter 'The Diffusion of Chemical Knowledge', Aaron John Ihde, Courier Dover Publications, 1984
  • In the Shadow of Lavoisier: The 'Annales de Chimie' and the Establishment of a New Science. Maurice Crosland. 1994

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi