Anthopleura xanthogrammica

Anthopleura xanthogrammica là một loài hải quỳ trong chi Anthopleura, họ Actiniidae.

Anthopleura xanthogrammica
Anthopleura xanthogrammica 1.jpg
Anthopleura xanthogrammica
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Cnidaria
Lớp (class)Anthozoa
Phân lớp (subclass)Hexacorallia
Bộ (ordo)Actiniaria
Phân bộ (subordo)Nyantheae
Phân thứ bộ (infraordo)Thenaria
Họ (familia)Actiniidae
Chi (genus)Anthopleura
Duchassaing de Fonbressin & Michelotti, 1860
Loài (species)Anthopleura xanthogrammica

Phân bốSửa đổi

Nhìn chung, A. xanthogrammica được tìm thấy ở vùng thủy triều nông đến sâu vừa của Thái Bình Dương, từ Alaska đến Nam California và đôi khi đến tận Panama, nơi có sóng biển lạnh.[1][2][3][4]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Skiles, M. 2001. Anthopleura xanthogrammica (On-line), Animal Diversity Web. Truy cập ngày 11 tháng 5 năm 2010 at http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Anthopleura_xanthogrammica.html
  2. ^ White, B. 2004. Anthopleura xanthogrammica (on-line), Walla Walla University. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2010 at http://www.wallawalla.edu/academics/departments/biology/rosario/inverts/Cnidaria/Class-Anthozoa/Subclass_Zoantharia/Order_Actiniaria/Anthopleura_xanthogrammica.html Lưu trữ 2010-06-02 tại Wayback Machine
  3. ^ Encyclopedia of Life. 2010. “Anthopleura xanthogrammica” (on-line), EOL.org. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2010 at http://www.eol.org/pages/704306
  4. ^ Gotshall, D. 2005. Guide to Marine Invertebrates. Shoreline Press, Santa Barbara:30.