Antigonia

trang định hướng Wikimedia

Antigonia có thể là:

Các khu vực và quản hạt - các đô thị Hy Lạp cổ đại (tiếng Hy Lạp: Αντιγόνεια, cũng được chuyển tự thành AntigoneaAntigoneia), bao gồm:

Khác