Antimon sulfat

(đổi hướng từ Antimon sunfat)

Antimon sunfat có công thức hóa học là Sb2(SO4)3, là một vật liệu hút ẩm được hình thành bằng phản ứng antimon hoặc các hợp chất của nó với axit sulfuric nóng. Nó được sử dụng trong pha tạp các chất bán dẫn và trong sản xuất thuốc nổ và pháo hoa.[1]

Antimon sunfat
Antimony sulfate.svg
Danh pháp IUPACAntimon trisunfat
Tên khácAntimon(III) sulfate
Antimonous sulfate
Antimony trisulfate
Diantimony trisulfate
Diantimony tris(sulphate)
Nhận dạng
Số CAS7446-32-4
PubChem24010
Số EINECS231-207-6
Ảnh Jmol-3Dảnh
SMILES
Thuộc tính
Công thức phân tửSb2(SO4)3
Khối lượng mol531.7078 g/mol
Khối lượng riêng3.6246 g/cm3[1]
Điểm nóng chảy
Điểm sôi
Độ hòa tan trong nướctan
Cấu trúc
Các nguy hiểm
PELTWA 0.5 mg/m3 (như Sb)
RELTWA 0.5 mg/m3 (như Sb)
Các hợp chất liên quan
Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).
KhôngN (cái gì ☑YKhôngN ?)

Cấu trúcSửa đổi

Chất rắn atimon sunfat chứa các thang vô hạn của tứ diện SO4 và kim tự tháp SbO3. Nó thường được mô tả như một hỗn hợp oxit, Sb2O3.3SO3.[2]

Tính chất hóa họcSửa đổi

Antimon sunfat đôi khi được gọi là "muối" vì nó có thể được sản xuất từ phản ứng của antimon và axit sulfuric, nhưng cần lưu ý rằng antimon không tạo thành muối nitrat khi hòa tan trong axit nitric (axit oxy hoá) nhưng tạo ra hỗn hợp của antimon oxit, và điều này trái ngược với bismuth hòa tan trong cả hai axit để tạo thành muối.[3] Nó dễ chảy nước và hòa tan trong axit. Nó có thể được điều chế bằng cách hòa tan antimony, antimon trioxit, antisony trisulfua hoặc antimon oxychloride trong axít sulfuric nóng, tập trung.[1][3]

2 Sb (s) + 6 H2SO4 → Sb2(SO4)3 + 3SO2 + 6 H2O

Ứng dụngSửa đổi

Do tính hòa tan của nó, antimon sunfat đã sử dụng trong doping chất bán dẫn[4]. Nó cũng được sử dụng để phủ các anốt trong điện phân và trong sản xuất thuốc nổ và pháo hoa.[1]

Lưu ý khi sử dụngSửa đổi

Antimon sunfat gây kích ứng daniêm mạc.[4] It is also used for coating anodes in electrolysis and in the production of explosives and fireworks.[1]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ a b c d e Herbst, Karl Albert et al. (1985) Antimony and antimony compounds in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry 5th ed., vol. A3, p. 70. ISBN 3-527-20103-3.
  2. ^ Wells A.F. (1984) Structural Inorganic Chemistry 5th edition Oxford Science Publications ISBN 0-19-855370-6
  3. ^ a b Nicholas C. Norman. Chemistry of arsenic, antimony, and bismuth. Springer. tr. 193–. ISBN 978-0-7514-0389-3.
  4. ^ a b Method of forming phase change layer, method of manufacturing a storage node using the same, and method of manufacturing phase change memory device using the same – Samsung Electronics Co., Ltd. Freepatentsonline.com (2007-01-02). Truy cập 2011-12-23.