Ao

thủy vực tự nhiên hoặc nhân tạo, không có hoặc ít lưu tốc nước

Ao (đầy đủ hơn là ao nước) là những vùng nước đọng lại, có thể là do tự nhiên hoặc nhân tạo, có kích cỡ nhỏ hơn hồ nước. Ao nhân tạo do con người đào đất lên và nước mưa cùng các nguồn nước khác đọng lại tạo thành. Ao thường được dùng để làm cảnh trang trí, giải trí, nuôi các loại thủy sản như tôm, .

Một cái ao tại Swarzynice, Lubuskie, Ba Lan.

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa