Apostasia

trang định hướng Wikimedia

Apostasia có thể là:

  • Apostasia năm 1965, một loạt các sự kiện chính trị ở Hy Lạp lật đổ chính quyền dân cử của George Papandreou
  • Tên gọi khoa học của chi Giả lan, một chi địa lan trong họ Lan (Orchidaceae), gồm 7 loài