Argentière-la-Bessée (tổng)

Canton d'Argentière-la-Bessée
Quốc gia Pháp Pháp
Vùng Provence-Alpes-Côte d'Azur
Tỉnh Hautes-Alpes
Quận Briançon
9
Mã của tổng 05 02
Thủ phủ L'Argentière-la-Bessée
Tổng ủy viên hội đồng
 –Nhiệm kỳ
Raymond Marigne
Dân số không
trùng lặp
5 912 người
(1999)
Diện tích 46 284 ha = 462,84 km²
Mật độ 12,77 hab./km²

Tổng Argentière-la-Bessée là một tổng ở tỉnh Hautes-Alpes trong vùng Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Địa lý sửa

Tổng này được tổ chức xung quanh L'Argentière-la-Bessée thuộc quận Briançon. Độ cao thay đổi từ 900 m (Champcella) à 4 102 m (Barre des Ecrins) với độ cao trung bình 1 148 m.

Hành chính sửa

Danh sách tổng ủy viên hội đồng
Giai đoạn Ủy viên Đảng Tư cách
Raymond Marigne UMP

Các đơn vị cấp dưới sửa

Tổng L'Argentière-la-Bessée gồm 9 với dân số là 5 912 người (điều tra năm 1999, dân số không tính trùng)

Dân số
bưu chính

insee
L'Argentière-la-Bessée 2 289 05120 05006
Champcella 142 05310 05031
Freissinières 169 05310 05058
Pelvoux 404 05340 05101
Puy-Saint-Vincent 267 05290 05110
La Roche-de-Rame 678 05310 05122
Saint-Martin-de-Queyrières 936 05120 05151
Vallouise 637 05290 05175
Les Vigneaux 390 05120 05180

Biến động dân số sửa

Biến động dân số
1962 1968 1975 1982 1990 1999
4 598 4 946 5 012 5 468 5 462 5 912
Nombre retenu à partir de 1962 : dân số không tính trùng

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa