Ariel, Bờ Tây

(đổi hướng từ Ariel, Israel)

Ariel, Israel (tiếng Hebrew: אריאל, tiếng Ả Rập:) là một thành phố Israel. Thành phố thuộc quận Judea & Samariac. Thành phố có diện tích 14,677 km2, dân số năm 2009 là người.

Ariel

Tham khảoSửa đổi

Bản mẫu:Judea & Samariac