Arlon

Vị trí của huyện trong Luxembourg
Quốc gia Bỉ
Vùng  Wallonie
Tỉnh  Luxembourg
Diện tích 317,28 km²
Dân số 54.911 (01/01/2006)
Đô thị 5

Huyện Arlon (tiếng Pháp: Arrondissement d'Arlon; tiếng Hà Lan: Arrondissement Aarlen) là một trong năm huyện hành chính ở tỉnh Luxembourg, Bỉ. Huyện này vừa là huyện hành chínhhuyện tư pháp. Tuy nhiên, huyện tư pháp Arlon cũng bao gồm các đô thị của huyện Virton.

Bản đồ huyện tư pháp Arlon

Các đô thị sửa

Huyện hành chính Arlon bao gồm các đô thị sau:

Tham khảo sửa

Bản mẫu:Huyện tư pháp của Bỉ