Association for Computing Machinery

'ACM, viết tắt từ Association for Computing Machinery, thành lập năm 1947, là một hiệp hội quốc tế về nghiên cứu, giáo dục ngành Khoa học máy tínhTin học uy tín nhất thế giới với hơn 100.000 hội viên, tính đến năm 2011.

Thư viện sốSửa đổi

ACM có một thư viện số với khối lượng đáng kể các tạp chí, tập san của các tổ chức, kỷ yếu hội nghị.

Dịch vụSửa đổi

ACM cung cấp một cách phân loại các ngành, chuyên ngành liên quan đến tính toán với khoảng 10 chuyên ngành rộng và hàng trăm chuyên ngành hẹp.

Chú thíchSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi