Associazione Sportiva Dilettantistica Argentana

'ASD Argentana là một câu lạc bộ bóng đá Ý có trụ sở tại thành phố Argenta (FE). Được thành lập vào năm 1912, đội tự hào có mười lầm tham gia vào giải đấu nghiệp dư cao nhất.

Thành tựuSửa đổi

  • Eccelenza Emilia-Romagna: 1
1991-1992 (nhóm B)
  • Promozione: 1
2011-2012 (nhóm C)

Ghi chúSửa đổi