Mở trình đơn chính

Asteliaceaedanh pháp khoa học của một họ thực vật có hoa. Họ này không được nhiều nhà phân loại học công nhận.

Asteliaceae
Astelia hemichrysa.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Monocots
Bộ (ordo)Asparagales
Họ (familia)Asteliaceae
Dumort.
Các chi

Hệ thống APG III năm 2009 (không thay đổi so với hệ thống APG II năm 2003 và hệ thống APG năm 1998), công nhận họ này và đặt nó trong bộ Asparagales, thuộc nhánh monocots. Họ này chỉ chứa khoảng 2-4 chi với khoảng 36 loài đã biết, sinh sống tại Nam bán cầu, từ New Zealand tới New Guinea, các đảo trên Thái Bình Dương kéo dài về phía đông tới Hawaii, Chile, Mascarenes. Tuy nhiên, trong APG III người ta có xu hướng gộp các chi liệt kê trong bài vào chi duy nhất là Astelia.

Nhóm thân cây trong họ Asteliaceae có niên đại khoảng 104 triệu năm trước (Ma) trong khi nhóm chỏm cây của họ này có niên đại tới khoảng 92 Ma[1]

Phát sinh chủng loàiSửa đổi

Ghi chúSửa đổi

  1. ^ Janssen T., Bremer K., 2004. The age of major monocot groups inferred from 800+ rbcL sequences, Bot. J. Linnean Soc., 146(4): 385-398, doi:10.1111/j.1095-8339.2004.00345.x

Liên kết ngoàiSửa đổi