Atlantique (tỉnh)

Atlantique là một tỉnh của Bénin.

Bản đồ Benin với vị trí của tỉnh Atlantique
Bản đồ Benin với vị trí của tỉnh Atlantique
Các xã của Atlantique

Atlantique được chia thành các xã (thị trấn): Abomey-Calavi, Allada, Kpomassè, Ouidah, Sô-Ava, Toffo, Tori-Bossito, và .

Năm 1999, tỉnh Littoral đã được tách ra từ tỉnh Atlantique.


Tham khảoSửa đổi