Một atto giây (cách ghép của attogiây; ký hiệu: as) là một phần một tỷ tỷ (0,000000000000000001 hay 10−18 hay 1/1000000000000000000) của một giây.[1][2]

Ví dụ sửa

0,247 atto giây - thời gian cho một photon hay ánh sáng đi theo một độ dài liên kết trung bình của phân tử hydro[3]

320 atto giây - khoảng thời gian để thực hiện sự trao đổi một electron hay điện tử giữa hai nguyên tử[4][5]

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ "Units: A". How Many? A Dictionary of Units of Measurement.
  2. ^ New Oxford Dictionary
  3. ^ Grundmann, Sven; Trabert, Daniel; và đồng nghiệp (16 tháng 10 năm 2020). “Zeptosecond birth time delay in molecular photoionization”. Science. 370 (6514): 339–341. arXiv:2010.08298. Bibcode:2020Sci...370..339G. doi:10.1126/science.abb9318. PMID 33060359. S2CID 222412229. Truy cập ngày 17 tháng 10 năm 2020.
  4. ^ Merali, Zeeya (20 tháng 7 năm 2005). “Electron timed hopping between atoms”. New Scientist. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 5 năm 2016.
  5. ^ Föhlisch, A.; Feulner, P.; và đồng nghiệp (21 tháng 7 năm 2005). “Direct observation of electron dynamics in the attosecond domain”. Nature. 436 (7049): 373–376. Bibcode:2005Natur.436..373F. doi:10.1038/nature03833. PMID 16034414. S2CID 4411563.

Liên kết ngoài sửa