Aube (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Aube là một tỉnh ở phía tây bắc nước Pháp.

Aube còn có thể là: