Auguste Ferdinande của Áo

Augusta của dòng họ Habsbourg xứ Toscane, sinh năm 1825 và mất năm 1864. Bà là con gái của Léopold II de ToscaneMarie de Saxe. Augusta của dòng họ Habsbourg xứ Toscane kết hôn năm 1844 với Léopold de Wittelsbach. Họ có bốn người con:

Augusta của dòng họ Habsbourg xứ Toscane

Tham khảoSửa đổi